Wat is de jeugdmonitor?

De jeugdmonitor is een online bevragingstool die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt van alle Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)). Met de tool kunnen ze groepen kinderen en tieners vanaf het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar bevragen over hoe zij wonen en leven in hun buurt, stad of gemeente ervaren.
De tool is opgebouwd rond drie thema's:

  • Spelen, buiten zijn, dingen doen met je vrienden
  • Iets doen voor andere mensen, zorgen voor mijn buurt
  • Mijn school en hobby's.
Steden, gemeenten en de VGC kunnen zelf kiezen over welk thema ze een bevraging opzetten.

Wilt u de vragen van de jeugdmonitor al eens op voorhand inkijken? Dat kan in onderstaande overzichten: Wilt u de vragenlijst in word, stuur een e-mail naar
jeugdmonitor@vlaanderen.be
.

Hoe werkt de online bevragingstool?
Hoe kan u een account aanmaken en inloggen? Hoe maakt u een bevraging aan? En hoe exporteert u de resultaten? Deze en andere technische informatie vindt u samen met de nodige screenshots terug in de praktische gids.
Hoe begeleidt u een bevraging?
Werd u door uw stad, gemeente of de VGC aangeduid om een bevraging te begeleiden? In de Handleiding voor begeleiders leggen we stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan en vindt u nuttige tips om de kinderen en tieners te helpen bij de bevraging.
Hoe gaat u aan de slag met de vragen en de resultaten?
Welk thema is nuttig voor uw gemeente? Hoe stelt u groepen van kinderen en jongeren samen? Hoe gaat u aan de slag met de resultaten? U kan die downloaden in een overzichtelijk PDF-rapport met tabellen en diagrammen. Of als ruwe data in een Excel- of csv-bestand.

Die resultaten kunt u gebruiken als input voor uw jeugdbeleid: Wat loopt er goed? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Waar schieten we nog te kort? In de handleiding Aan de slag met de vragen en de resultaten illustreren we dit met voorbeelden.
Brief aan de ouders
U doet er goed aan om de kinderen, tieners en hun ouders op voorhand goed te informeren over de bevraging. Via deze brief aan de ouders geeft u duidelijk aan dat kinderen en tieners niet verplicht zijn om mee te werken, dat de resultaten strikt vertrouwelijk verwerkt zullen worden en hoe en waarom u de bevraging organiseert.
Charter verwerking persoonsgegevens
De regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gerespecteerd en nauwkeurig opgevolgd. Het verwerkingscharter en de 'Regeling Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijkheid' leggen de verantwoordelijkheid van het departement Cultuur, Jeugd en Media, van het Agentschap Binnenlands Bestuur en van het lokaal bestuur van de gemeente of stad en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vast. Alle resultaten van de bevragingen worden strikt vertrouwelijk verwerkt en voor geen ander doeleinde dan het lokaal jeugdbeleid gebruikt.
Updates
  • 03-02-2023 - Vernieuwde startpagina en handleidingen: deze startpagina werd ge├╝pdatet en aangevuld met enkele nieuwe handleidingen.

  • 09-01-2023 - Nieuwe inlogprocedure: vanaf nu logt u niet langer in met een login en paswoord maar via eID of Itsme. Raadpleeg de 'Praktische gids' voor meer info.

  • 28-10-2022 - Jeugddienst Beveren ging aan de slag met de Jeugdmonitor en legde samen met Bataljong het Groepstraject Belevingsonderzoek af. In dit filmpje legt Toon uit hoe zo'n traject eruit ziet, welke stappen worden doorlopen en tot welke inzichten en conclusies ze zijn gekomen.
Vragen of suggesties?
Heeft u na het raadplegen van deze website en de handleidingen nog vragen? Neem rechtstreeks contact op via jeugdmonitor@vlaanderen.be. Stuur ons gerust ook uw suggesties ter verbetering van de online tool.