Account aanvragen
Bedankt voor uw interesse in de jeugdmonitor.
Elke gemeente of stad in Vlaanderen en de VGC kan een account aanvragen om toegang te krijgen tot de jeugdmonitor.
Volg nauwgezet de volgende instructies om via het gebruikersbeheer van uw lokaal bestuur de nodige gebruiksrechten aan te vragen:
Stap 1
Stuur een email naar de lokale beheerder van uw lokaal bestuur, bevoegd voor het gebruikersbeheer, met de vraag om u het nodige recht, 'DCJM Jeugdmonitor met context Projectcoƶrdinator', toe te kennen. Vergeet niet om ook het emailadres jeugdmonitor@vlaanderen.be in cc. te plaatsen. U kunt het voorbeeldbericht hieronder gebruiken. Zo hoeft u enkel uw contactgegevens aan te vullen.
Voorbeeldbericht
Beste lokale beheerder,
in cc. jeugdmonitor@vlaanderen.be (DCJM)

Mag ik je via deze weg vragen om me het nodige recht, 'DCJM Jeugdmonitor met context Projectcoƶrdinator', toe te kennen om gebruik te kunnen maken van de Jeugdmonitor, de online tool die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt van Vlaamse gemeenten, steden en de VGC?

De inlogprocedure van deze online tool is t.g.v. ACM/IDM-integratie recentelijk gewijzigd. Alle informatie m.b.t. de Jeugdmonitor, inclusief link naar het charter verwerking persoonsgegevens en alle beschikbare handleidingen, vind je terug via de startpagina van de tool, waar gebruikers via itsme/e-ID kunnen inloggen: https://jeugdmonitor.vlaanderen.be/.

Hierbij mijn contactgegevens voor de rechtentoekenning:
  • Gemeente: [naam gemeente of stad]
  • Voornaam en naam: [je naam]
  • E-mailadres: [je emailadres en het generieke emailadres van je jeugddienst]
Mag ik je vragen de rechtentoekenning ook per email aan jeugdmonitor[at]vlaanderen.be (departement Jeugd, Cultuur en Media) te bevestigen? Gelieve in deze email ook (enkel) de bovenstaande contactgegevens (m.n. gemeente, naam, emailadres(sen)) op te nemen.
Conform het charter verwerking persoonsgegevens en deontologische code medewerkers zoals bepaald in art. 193 DLB, kan je nadien deze aanvraagmail en/of eventuele vervolgmails die gevoelige persoonsgegevens bevatten verwijderen. Meer info over Toegangs- en Gebruikersbeheer van Digitaal Vlaanderen vind je hier terug: https://overheid.vlaanderen.be/publicaties-veiligheidsdiensten.
Met vragen over de tool kan je steeds terecht bij departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM), die mee instaat voor de ontwikkeling, beheer en ondersteuning van de jeugdmonitor, via jeugdmonitor@vlaanderen.be.

Vriendelijke groeten,
[je naam]
Info
Indien u niet weet wie de huidige lokale beheerder van uw lokaal bestuur is, kunt u dit navragen via jeugdmonitor@vlaanderen.be. U kunt hiervoor ook telefonisch contact opnemen via 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid (elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19u).
Stap 2
De lokale beheerder kan u indien nodig om extra persoonsgegevens vragen, zoals uw rijksregisternummer. Deel uw rijksregisternummer enkel met uw lokale beheerder en via een veilig kanaal. De persoonsgegevens die nodig zijn om uw account te koppelen, worden slechts zolang bewaard als nodig is om uw account veilig en correct toe te wijzen. Hou er rekening mee dat, afhankelijk van de beschikbaarheid van uw lokale beheerder, het toekennen van de gebruiksrechten enige tijd in beslag kan nemen.
Stap 3
U ontvangt een automatische email vanwege gebruikersbeheer zodra uw recht werd toegekend. U kunt nu veilig inloggen met behulp van itsme of eID via de knop 'login' op de startpagina. Op de startpagina vindt u ook alle nodige handleidingen terug om correct en veilig aan de slag te gaan met de online bevragingstool.
Stap 4
Elke gebruiker van de jeugdmonitor is gebonden aan de bepalingen van het charter verwerking persoonsgegevens dat beschikbaar is op de startpagina. Met het aanvragen van toegang tot de applicatie gaat u automatisch akkoord met dit document. Lees dit document (en eventueel de tips met betrekking tot het beschermen van de privacy van de respondenten in de handleidingen) voor u kinderen en tieners bevraagt.
Tips
  • Vervangt u voor een lange periode een collega op uw jeugddienst of bent u nieuw in dienst en weet u niet wie in uw gemeente, stad of VGC reeds over toegangsrechten beschikt? Vraag dit meteen ook na bij uw lokale beheerder. Laat eventueel het gebruiksrecht intrekken van personen die niet langer gebruik (mogen) maken van de applicatie.

  • Breng bij het laten wijzigen of verwijderen van gebruikersrechten voor de jeugdmonitor steeds het departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) op de hoogte via jeugdmonitor@vlaanderen.be. Zo bent u zeker dat u op de hoogte blijft bij belangrijke wijzigingen aan de applicatie, veiligheidsupdates, enzovoort.